A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” : VCA-KP-1-2024

A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhetnek.

 

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

 

A rendelkezésre álló forrás: 4 800 000 000 Ft

 

Támogatható tevékenységek:

Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (VCA-KP-1-2024/1)

 • Civil szervezet ingatlan-tulajodon szerzése;
 • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
 • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagy önkormányzat által alapított 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság tulajdonában/kezelésében lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
 • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

 

Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (VCA-KP-1-2024/2)

 • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 12 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig.

 

Civil szervezetek működési, valamint eszközbeszerzési támogatása (VCA-KP-1-2024/3)

 • A civil szervezet működési költségei (pl. rezsiköltség, bérleti díj, foglalkoztatás költsége(bérköltség, megbízási díj, járulékok, stb.), munka- és védőruházat, adminisztrációs költségek (pl. könyvelői díj), üzemanyagköltség);
 • A civil szervezet tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése;
 • Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
 • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár).

 

Civil szervezetek működési, valamint programszervezési támogatása (VCA-KP-1-2024/4)

 • A civil szervezet működési költségei (pl. rezsiköltség, bérleti díj, foglalkoztatás költsége(bérköltség, megbízási díj, járulékok, stb.), munka- és védőruházat, adminisztrációs költségek (pl. könyvelői díj), üzemanyagköltség);
 • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása;
 • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása, a programokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése.

 

Civil szervezetek működési, valamint kommunikációs tevékenységének támogatása (VCA-KP-1-2024/5)

 • A civil szervezet működési költségei (pl. rezsiköltség, bérleti díj, foglalkoztatás költsége (bérköltség, megbízási díj, járulékok, stb.), munka- és védőruházat, adminisztrációs költségek (pl. könyvelői díj), üzemanyagköltség);
 • Kommunikációs tevékenység fejlesztése;
 • Szervezeti arculat kialakítása;
 • Honlap fenntartása, üzemeltetése;
 • Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzése;
 • A pályázó kommunikációs stratégiájának megvalósítása, különös tekintettel a médiamegjelenésekre.

 

A támogatott tevékenység időtartama

  1. január 1. – 2025. december 31.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be azon egyesület vagy alapítvány

  1. amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás közzétételének napjáig (2023. szeptember 1.) nyilvántartásba vett,
  2. amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2023. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő feletti.

 

A támogatás formája:

A pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású támogatásnak minősül.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

  1. szeptember 1. 10 óra 00 perc – 2023. október 2. 12 óra 00 perc