Megjelent az állattartó telepek megújításának támogatása!

Megjelent a Vidékfejlesztési Program keretében a VP2-4.1.1.9-21 Állattartó telepek megújításának támogatása című felhívás tervezete.

A támogatás célja: alapvetően a kisebb méretű állattartó telepek fejlesztéseinek támogatása, az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén az alábbi öt célterületen:

 • célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése
 • célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése
 • célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 • célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése
 • célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése

Keretösszeg: 30 milliárd Ft

A támogatott projektek várható száma: 500-600 db

Támogatást igénylők köre: 

 1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 1. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Támogatható tevékenységek:

A pályázat keretében (1-5. célterületre lebontva):

 • a baromfitartó telepek,
 • sertéstartó telepek,
 • szarvasmarhatartó telepek,
 • juh- és kecsketartó telepek,
 • valamint egyéb (ló, szamár, öszvér, nyúl, méh, galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla) állattartó telepek fejlesztése támogatható: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

A: A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása:

 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása
 • Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése 

B: Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterületre egységesen az alábbiak szerint:

 • Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

Benyújtási időszak:

 • benyújtási szakasz: 2021. május 12-25
 • benyújtási szakasz: 2021. május 26 – június 8.
 • benyújtási szakasz: 2021. június 9 – 22.
 • benyújtási szakasz: 2021. június 23 – július 6.

Támogatás összege:

 • Baromfitartó és sertéstartó telepek tekintetében maximum 100 millió Ft,
 • Szarvasmarhatartó telepek tekintetében maximum 50 millió Ft,
 • Juh és kecsketartó, valamint egyéb állattartó telepek tekintetében maximum 20 millió Ft.

A támogatás mértéke:

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az össz. költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az össz. költség 50%-a.
 • fiatal mezőgazdasági termelő esetén10 százalékponttal növelhető az intenzítás
 • kollektív módon végrehajtott projektekesetén 10 százalékponttal növelhető az intenzítás

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Kötelező vállalások:

 • Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek
 • Állatlétszám szinten tartására vonatkozó kötelezettségek 

Megvalósítási időtartam: 24 hónap. 

Fenntartási kötelezettség: 5 év. 

 • Előleg: megítélt beruházási támogatási összeg 50 %-a.

A pályázatról készült kivonat itt letölthető:kivonat

Információ, ügyfélregisztráció:

Frik János

Projektmenedzser

Mobil: +36 20 399 3703

E-mail: frikjanos.euten@gmail.com

 

Miért érdemes ránk bíznia a beruházását? Azért, mert mi úgy dolgozunk, hogy Ön a pályázat során és a projekt megvalósítás teljes ideje alatt is azzal tudjon foglalkozni, amivel szeretne: a saját feladataival.

Friss pályázati hírekért kövesse a Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/eutenconsulting/