Bölcsődei nevelés fejlesztése – RRF-1.1.2-2021

Magyarország továbbfejleszti a gyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait
és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét.

A Felhívás keretében támogathatóak a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei, mini bölcsődei és családi
bölcsődei ellátási formák, valamint az újonnan létrejövő férőhelyekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése és
eszközbeszerzése.

A rendelkezésre álló forrás: 55 272 518 722 Ft
A 3. szakaszban pályázható összeg: 7 375 000 000 Ft

Támogatható tevékenységek:
Új bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével, meglévő ingatlan
átalakításával, meglévő bölcsőde bővítésével

A támogatás mértéke, összege:
Az elnyerhető támogatás minimális mértéke: 50 millió forint
Az elnyerhető támogatás maximális mértéke: 1 440 millió forint
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a

A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Támogatási kérelmet nyújthatnak be a legalább 3000 fő lakónépességű települések:
a) helyi önkormányzatai (GFO 321) és társulásai (GFO 327);
b) országos- (GFO 351) és helyi nemzetiségi önkormányzatai GFO 371) és társulásai (GFO 353, 373);
c) egyházi jogi személyek (GFO 55).

Egy szervezet mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet részt támogatást igénylő minőségben, de több
telephelyre is adhat be pályázatot.

Társulások esetében a társulásban érintett települések lakónépességének összessége el kell érnie legalább a 3000 főt.

A felhívásra konzorcium nem nyújthat be támogatási kérelmet.
A pályázatok benyújtása: 2023. március 24. – 2023. május 02.
Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
Maximum 39 hónap, de legkésőbb 2025. június 30.

Nem támogatható tevékenységek köre:
a) használt eszközök beszerzése;
b) meglévő bölcsőde/mini bölcsőde/családi bölcsőde korszerűsítése férőhely bővítése nélkül.

A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája:
1. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e,
2. Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény
üzemeltetetési költségeiről és annak forrásairól
3. A támogatást igénylő és a bölcsődei projekt megvalósítását támogató bölcsődefejlesztést segítő szervezetek
(Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft., Lechner Nonprofit Kft.) a projekt tervezésében
és szakmai kivitelezés nyomon követésében történő részvételére együttműködik, ezért együttműködési
megállapodást kötnek.
4. Kommunikációs terv 150 millió Ft támogatás felett, az Arculati Kézikönyv előírásainak megfelelően