Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2024: NEAG-KP-1-2024

A Támogatás célja:
Célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén.

A rendelkezésre álló forrás: 2 270 104 640 Ft

Támogatást igénylők köre:
Pályázatot nyújthat be – hatókörtől függetlenül – 2021. december 31.-ig Magyarországon nyilvántartásba vett
a) alapítvány, illetve
a) egyesület, ideértve a szövetséget

Támogatható tevékenységek:
A támogatást a nyertes pályázó (a továbbiakban: kedvezményezett) az alapcélja szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthatja.

Támogatás formája és mértéke:
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100 000 forint.
Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa 400 000 forint.
A támogatás rendelkezésre bocsátása utólagos elszámolás mellett, támogatási előleg formájában,
egy összegben történik.
A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.

A támogatási intenzitás mértéke: 100%

Benyújtási időszak: 2023. október 16. 8.00 óra – 2023. november 17. 12.00 óra