Magyar Falu Program “civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”: FCA-KP-1-2023

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket.

 

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

 

A rendelkezésre álló forrás: 1 000 000 000 Ft

 

Támogatható tevékenységek:

 1. Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP–1–2023/1)
 • Civil szervezet ingatlan vásárlása;
 • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
 • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
 • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

 

Az a pályázó, aki a 2020. évi vagy a 2021. vagy a 2022. évi Falusi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlást valósított meg, a 2023. évi Falusi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlásra nem nyújthat be pályázatot. Ingatlan felújítási támogatás igénylésére ebben az esetben is van lehetőség.

Igényelhető támogatás: maximum 7 millió Ft

 

 1. Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/2)
 • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig.
 • Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.

 

Az a pályázó, aki a 2020. évi vagy a 2021. évi vagy a 2022. Falusi Civil Alap terhére gépjárműbeszerzési támogatásban részesült, a 2023. évi Falusi Civil Alap gépjárműbeszerzési kategóriára nem nyújthat be pályázatot.

Igényelhető támogatás: maximum 7 millió Ft

 

 1. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/3)
 • Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
 • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
 • Eszközbeszerzés.

Igényelhető támogatás: maximum 2 millió Ft

 

 1. Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2023/4)
 • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
 • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

Igényelhető támogatás: maximum 2 millió Ft

 

A támogatott tevékenység időtartama: 2023. augusztus 1. – 2024. december 31.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány

 • amelyet a bíróság 2022. december 31-éig nyilvántartásba vett,
 • amely rendelkezik 2022. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és
 • amelynek székhelye olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

 

A támogatás formája:

A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben, 100%-os támogatási előleg formájában, vissza nem térítendő támogatásként nyújtott, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül.

 

A pályázatok benyújtása: 2023. augusztus 01. 11 óra 00 perc – 2023. augusztus 31. 14 óra 00 perc

A pályázatok benyújtása a NIR felületen történik, melyhez regisztráció szükséges.