Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótérfejlesztése”

A program célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi játszóterek és óvodai játszóudvarok építésére, kialakítására, felújítására, eszközök és felszerelések fejlesztésére, beszerzésére, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élők egészséges testi és lelki fejlődésének segítésére. 

A rendelkezésre álló forrás: 1 500 000 000 Ft 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

  • Óvodai játszóudvar fejlesztése
  • A) Óvodai játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló, babakocsi tároló létesítése, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat kialakítása, kültéri játszóeszköz és berendezés fejlesztése, egyéb fejlesztések; ideértve a kültéri tároló kialakítását, felújítását);
  • B) A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti játszóudvar követelményeknek megfelelő, jelen kiírás 5. számú mellékletében szereplő eszközök és felszerelések, valamint hulladékgyűjtő, pihenőpad takarítóeszközök; kerti munkaeszközök, szerszámok; tűzoltó készülék beszerzése.

VAGY

  • Közterületi játszótér fejlesztése
  • A) Közterületi játszótér kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat kialakítása, kültéri játszóeszköz és berendezés fejlesztése);
  • B) A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti követelményeknek megfelelő játszótéri eszközök és felszerelések, valamint hulladékgyűjtő és pihenőpad beszerzése. 

Egy pályázat keretében csak egy önállóan támogatható tevékenységcsoportra és a kapcsolódó önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatás. Az egyes tevékenységcsoportokon belül lehetőség van A és B tevékenységek önálló vagy együttes megvalósítására is.  

Az igényelhető támogatás maximális összege: 5.000.000Ft 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre 

Támogatást igénylők köre:

  • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321):

amennyiben a település állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2020 január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;

  • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2021. április 07. és 2021. május 07. között

 

A támogatás mértéke: 100%, mely egy összegben a Támogató Okirat kibocsátása után 5 napon belül támogatási előlegként folyósításra kerül.

Értékelési szempontok:

  • egy főre jutó adóerő-képesség
  • a fejlesztés megvalósításának helye kedvezményezett járásban és kedvezményezett településen van-e

Az Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel

A pályázati felhívásról készült rövid kivonat itt érhető el: Óvodai játszóudvar- külterületi játszótér kivonat 2021

Ha érdekli a lehetőség, kérem jelezze ezt az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

Információ, ügyfélregisztráció:

Frik János

Projektmenedzser

Mobil: +36 20 399 3703

E-mail: 

Miért érdemes ránk bíznia a beruházását? Azért, mert mi úgy dolgozunk, hogy Ön a pályázat során és a projekt megvalósítás teljes ideje alatt is azzal tudjon foglalkozni, amivel szeretne: a saját feladataival.

Friss pályázati hírekért kövesse a Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/eutenconsulting/