Megjelent a Kertészet – ültetvénytelepítést és gyógynövénytermesztést támogató felhívás tervezet!

Megjelent a Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú felhívás tervezet mezőgazdasági vállalkozásoknak!

A pályázat célja, hogy magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények kerüljenek kialakításra, melyek erősítik a termelők versenyképességét és jövedelembiztonságát.

A Felhívás lehetőséget teremt üzemi szinten komplex beruházások megvalósítására, így az ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros éghajlati hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása, továbbá egyes, a betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzése. 

A rendelkezésre álló forrás: 15 Mrd Ft. 

A támogatott projektek várható száma: 400-500 db. 

Támogatást igénylők köre: Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek
 2. A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése:
 • Új ültetvény telepítése:
 • Ültetvénycsere:
 1. B) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek.
 • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:
 • Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:
 • Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:
 • Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése ha az ültetvény méretet eléri az 5 hektárt (max támogatás összege: 12 000 000 Ft)
 • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
 • Önjáró betakarítógépek beszerzése.
 • Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.
 • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok). 
 1. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:
 • Új ültetvény telepítése
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
 • fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése (max. támogatás összege 12 000 000 Ft)
 • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
 • Önjáró betakarítógépek beszerzése.
 • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

Nem támogatható tevékenységek:

 • Ingatlan vásárlása.
 • Fagyvédelmi gyertya, göngyöleg beszerzés.
 • Mezőgazdasági erőgép beszerzése
 • Zárt rendszerű növényházak kialakítása. (Fólia beszerzése, mint esőkár megelőzősét szolgáló technológia támogatott.)

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Benyújtási időszak:     2021. május 24. naptól 2021. augusztus 23. napja között az alábbi szakaszokban:

Első szakasz: 2021. május 24. – június 7.

Második szakasz: 2021. június 8. – 2021. június 22.

Harmadik szakasz: 2021. június 23. – 2021. július 7.

Negyedik szakasz: 2021. július 8. – 2021. július 22.

Ötödik szakasz: 2021. július 23. – 2021. augusztus 5.

Hatodik szakasz: 2021. augusztus 6. – 2021. augusztus 23.

A beérkező támogatási kérelmek célterületenként külön rangsorokban kerülnek elbírálásra. 

Támogatás összege:

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 500 millió forint. (időjárási kockázatok kivédését szolgáló tevékenységek max. 100 000 000 Ft)
 2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 3. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 4. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Lehetőség van egyszerűsített elszámolás alkalmazására (átalány alapú egységköltség elszámolási mód az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban szereplő tevékenységek vonatkozásában.)

A pályázati felhívásról készült rövid kivonat itt érhető el: Kertészet- ültetvény és gyógynövény 2021- kivonat tervezet

Ha érdekli a lehetőség, kérem jelezze ezt az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

Információ, ügyfélregisztráció:

Frik János

Projektmenedzser

Mobil: +36 20 399 3703

E-mail: 

Miért érdemes ránk bíznia a beruházását? Azért, mert mi úgy dolgozunk, hogy Ön a pályázat során és a projekt megvalósítás teljes ideje alatt is azzal tudjon foglalkozni, amivel szeretne: a saját feladataival.

Friss pályázati hírekért kövesse a Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/eutenconsulting/