Mezőgazdasági kisüzemek támogatása (VP2-6.3.1-20)

Jelen felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő. A jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése elengedhetetlen a vidéki térségek stabilitásának és életminőségének megőrzése érdekében.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 32,5 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7222 db.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 • A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

A támogatást igénylők köre:

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók, vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 1. életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a projekt lezárásáig fent kell tartania, és
 2. legfeljebb mikro vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.

Vállalt kötelezettségek:

 1. A Támogatói Okirat hatálybalépésével egyidejűleg kerül kifizetésre a támogatási összeg első részlete (75%-a).
 2. A Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 9 hónapon belül meg kell kezdeni a projekt végrehajtását
 3. Legkésőbb a TO hatálybalépésétől számított 4. év végére a kedvezményezett mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6000 euro STÉ értéket, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a 6000 eurót.
 4. A kedvezményezett a támogatási összeg fennmaradó 25%-os részére vonatkozó záró kifizetési kérelmet a c. pontban meghatározott feltételek teljesítésekor jogosult benyújtani,
 5. Kötelező képzésen való részvételt a támogatási összeg második részletére (25%) vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásáig
 6. A projekt lezárásáig a kedvezményezett köteles őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mzőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (a kifizetési kérelem támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozóan) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 48. hónapot követő év június 15-e.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:  

 1. november 17-30 között.

A támogatás összege:

1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.

2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre (4.957.950 Ft)

A projekt keretében kizárólag a támogatható tevékenységekhez szorosan kapcsolódó költségek számolhatók el.

Csatolandó mellékletek:

 1. STÉ módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó benyújtást megelőzően, legalább 3 000 euró minimális, maximum 6 000 üzemméret igazolását alátámasztó dokumentumok

a) A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolás, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.

b) Az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának hatósági állatorvosa által kiállított igazolás az állatállomány éves átlaglétszámáról.

c) Őstermelő esetében az a személyi jövedelemadó bevallást, az adóbevallásra nem kötelezett őstermelők esetében az értékesítési betétlapot (amennyiben három év értékesítési átlaga az üzemméret számítás alapja akkor a támogatási kérelem beadását megelőző három év személyi jövedelemadó bevallást, az adóbevallásra nem kötelezett őstermelők esetében az értékesítési betétlapjainak másolata).

d) Mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozó adóbevallása (amennyiben három év értékesítési átlaga a számítás alapja akkor a támogatási kérelem beadását megelőző három év, könyvelő által ellenjegyzett adóbevallása).

e) Mezőgazdasági szociális szövetkezet esetében könyvelő által ellenjegyzett beszámoló, amelyhez csatolni szükséges amennyiben indokolt, a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból származó nettó árbevételt.

 1. A támogatást igénylő lakóhelyének/tartózkodási helyének/székhelyének igazolására:
 • természetes személy esetén a személy igazolvány és lakcím kártya mindkét oldalának másolatát;
 • mezőgazdasági szociális szövetkezet és mikrovállalkozásnak minősülő egyéni vállalkozók esetén bejegyzett székhelyének igazolását

 

        • Felkeltette az érdeklődését ez a lehetőség?
        • Pályázna, de további információkra van szüksége?
        • Bizonytalan abban, hogy jogosult-e pályázni?
        • Nem tudja, hogy kezdjen bele az előkészületekbe?

Akkor keressen minket az alábbi elérhetőségeken még ma!

        • Megvizsgáljuk a vállalkozását
        • Átbeszéljük a pályázati feltételeket
        • Díjmentes pályázati előminősítést végzünk
        • Tanácsot adunk a sikeres pályázáshoz
        • Elkészítjük nyerő pályázatát!

Euten Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.

Információ, ügyfélregisztráció:

Dávid- Kleisz Bianka

Mobil: +36 20 225 0298

E-mail: