Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése VP6-6.4.1.1–22

Keretösszeg: 5 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 80-100 db.

Jelen felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

Támogatható tevékenységek: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 1. a) Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható

tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 1. a) Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.
 2. b) Szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése.
 3. c) Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása,

beszerzése, üzembe helyezése).

 1. d) A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út,

járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása).

 1. e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület

tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni

vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és

hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer

kialakítása).

 1. f) Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.
 2. g) Úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 3. h) Ingatlan vásárlása.

Nem támogatható tevékenységek:

 a) mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások (pl. ló, mint kizárólag haszonállat

tartását szolgáló fejlesztések);

 1. b) élő állatok és növények beszerzése (kivéve füves lovas pálya esetén fűmag, gyeptégla,

gyepszőnyeg beszerzése);

 1. c) mesterséges termékenyítő állomás, szaporodásbiológiai épület/labor;
 2. d) az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek

elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló

fejlesztések, így pld: takarmány előállítása és forgalmazása;

 1. e) a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése;
 2. f) tárgyi eszközök és nem beépítésre kerülő gépek beszerzése;
 3. g) helyi közút fejlesztése;
 4. h) mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése;
 5. i) telekhatáron kívüli fejlesztések megvalósítása;
 6. j) magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a támogatást igénylő meglévő és/vagy új

tevékenységéhez kapcsolódó épület/épületrész és/vagy építmény építése, felújítása, bővítése,

korszerűsítése.

Pályázók köre:

 Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 

– székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen12 van;

– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt.

 

 1. Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 – lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;

– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;

Mindkét kedvezményezetti kör esetében:

– Őstermelő vagy magánszemély támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének13 időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul.

– A támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozás, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozás valósítja meg.

Támogatás összege: maximum 100 000 000 forint.

A támogatás csekély összegű (de minimis), vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

 Támogatás mértéke:

 • 50% a nem besorolt járásokban lévő településeken
 • 60% a kedvezményezett járások területén
 • 70% fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járások területén.

 Előleg: maximum a megítélt támogatás 50 %-a.

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 4. naptól 2022. július 12. napig van lehetőség az alábbi szakaszokban:

Első szakasz: 2022. május 4. – 2022. május 17.

Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.

Harmadik szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14.

Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.

Ötödik szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12.

Fenntartás: 5 év

Pályázna, de további információkra van szüksége?

 • Bizonytalan abban, hogy jogosult-e pályázni?
 • Nem tudja, hogy kezdjen bele az előkészületekbe?

 Keressen minket az alábbi elérhetőségeken még ma! 

 • Megvizsgáljuk a vállalkozását
 • Átbeszéljük a pályázati feltételeket
 • Díjmentes pályázati előminősítést végzünk
 • Tanácsot adunk a sikeres pályázáshoz
 • Elkészítjük nyerő pályázatát!

Információ, ügyfélregisztráció:

Frik János

Projektmenedzser

Mobil: +36 20 399 3703

E-mail: 

Miért érdemes ránk bíznia a beruházását? Azért, mert mi úgy dolgozunk, hogy Ön a pályázat során és a projekt megvalósítás teljes ideje alatt is azzal tudjon foglalkozni, amivel szeretne: a saját feladataival.

Friss pályázati hírekért kövesse a Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/eutenconsulting/