PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ IRINYI TERV ÉLELMISZERIPARI BESZÁLLÍTÓI FEJLESZTÉSI PROGRAM 2023. ÉVI KERETÉBŐL IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOKRA

Az Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program (a továbbiakban: „ÉLIP BP”) keretében nyújtott támogatások fő célja a hazai élelmiszeripari termelői kapacitások fejlesztése, illetve a Magyarországon működő élelmiszeripari vállalkozások kiskereskedelmi láncok és a közétkeztetés gazdasági szereplői által támasztott igényeinek való megfelelése. 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 6.000.000.000 Ft 

Támogatásban részesíthetők köre: 

Támogatásban a felhívásban meghatározott gazdasági társaságok, valamint ezek konzorciumai támogathatók. 

 1. rendelkeznek legalább két lezárt üzleti évvel, 
 2. éves átlagos statisztikai állományi létszámuk minimum 3 fő 
 3. éves nettó árbevételük 2020., 2021., 2022. évek legalább egyikében elérte vagy meghaladta a 100 millió forintot, 
 4. végzett tevékenységük alapján élelmiszeripari vállalkozásoknak minősülnek, és a fejlesztendő tevékenység, amelyre a támogatást igénylik a TEÁOR 10 főcsoport bármely alcsoportjába (kivéve a 109-es alcsoportot), vagy a TEÁOR 11 főcsoport bármely alcsoportjába (kivéve a 1102 alcsoport) tartozik vagy éves nettó árbevételük a 
 5. 2020., 2021., 2022. évek legalább egyikében legalább 50%-a ezen TEÁOR-okból származik (igazolható módon). 
 6. amelyek az „Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program keretében nyújtott támogatásokból korábban nem részesültek. 

 

Az ÉLIP BP keretében abban az esetben nyújtható támogatás, ha a projekt tekintetében az 

alábbi jogosultsági kritériumok együttesen teljesülnek: 

 • a projekt élelmiszeripari beszállítói státuszt fejlesztő területekhez, termékkörhöz vagy technológiához (pl. csomagolás) kapcsolódó problémák megoldására alkalmas beruházások, 
 • a pályázó közétkeztető, élelmiszeripari vállalkozás, vagy kiskereskedelmi lánc jelenlegi vagy jövőbeni beszállítója lesz a projekt megvalósítási ideje alatt, vagy annak eredményeként, és ezt kétoldalú együttműködési megállapodással, vagy szándéknyilatkozat becsatolásával igazolja.  

 

Támogatható tevékenységek: 

 • új eszközök, gépek beszerzésére, 
 • új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, 
 • információs technológia-fejlesztésére, 
 • gyártási licenc, gyártási know-how, és immateriális javak beszerzésére, 
 • szakértői és tervezési tevékenységre, 
 • ingatlan és infrastruktúra beruházásra, 
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására. 

 

A támogatás összeg, formája: 

 • A támogatás mértéke: minimum 300 millió Ft, maximum 500 millió Ft 
 • A támogatás intenzitása a támogatási intenzitás legfeljebb 70%-os. A támogatást igénylő az elszámolható költségek minimum 30%-át önerőből biztosítja. 
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 
 • Előleg: a támogatási összeg maximum 100%-a 

 

A támogatási kérelmek benyújtása: 2023. október 12. naptól 2023. október 26. nap 24 óráig 

 

Megvalósítási és fenntartási időszak: 

A projektek maximális megvalósítási időtartama 24 hónap, de legkésőbb 2026. december 31., a fenntartási időszak – a projekt Támogató általi elfogadását követően – további 36 hónap, nagyvállalat esetében 60 hónap.