Pro Filii Alapítvány pályázata

A Pro Filii Alapítvány pályázatát olyan civil és nonprofit szervezetek részére, valamint magánszemélyek számára, illetve olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására hirdette meg,
amelyek

 • hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők vagy azok egy csoportja – kiemelten a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához,
 • segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását,
 • emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.

Az elbírálás során előny, ha a pályázati program célcsoportja egészségügyi, szociális vagy más okból hátrányos helyzetű gyermek(ek), a program közvetlen elérése minél szélesebb körű, illetve hatása mélyebb.

Támogatott tevékenység:

A pályázati célnak megfelelő, részletes programtervvel és költségvetéssel rendelkező projektek.

Nem megpályázható költségek:

 • munkabér és járulékai (kivéve egyszerűsített foglalkoztatás, feltéve, hogy a pályázati cél megvalósulása érdekében történik a foglalkoztatás),
 • közüzemi díjak,
 • szervezeti- és egyéb tagsági díjak,
 • bármilyen jellegű pénzügyi tartozás-, hitel törlesztésének költsége,
 • bírságok, kötbér, adók, perköltség, hatósági díj.
 • A már megvalósított programok/tevékenységek utófinanszírozása sem támogatható.

A támogatott tevékenység időtartama: Támogatási szerződés megkötését követő 1 év.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

A Magyarországon bejegyzett civil és nonprofit szervezetek, amelyek létesítő okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják, és a pályázat benyújtásának időpontjáig 2 éve nyilvántartásba vették (a pályázathoz a feltételeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat csatolni szükséges),

illetve nagykorú, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek,

akiknek nem áll fenn köztartozásuk.

Az igényelhető/elnyerhető támogatás összege:

 • minimum 100 000,- Ft, maximum 10 000 000,- Ft (pályázatonként)
 • A Kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújtson.

A támogatás formája:
A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben, 100%-os támogatási előleg formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A Pro Filii Alapítvány éves szinten 4 pályázati ciklust határozott meg az alábbiak szerint:

 • I. negyedév: január 01. – február 28.
 • II. negyedév: április 01. – május 31.
 • III. negyedév: július 01. – augusztus 31.
 • IV. negyedév: október 01. – november 30.

Egy pályázó egy pályázati ciklusban csak egy pályázatot nyújthat be.