TOP Plusz Felhívások

TOP Plusz összesítés:

TOP Plusz- 1.2.1-21 Élhető települések

 • Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)
 • Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése
 • Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések
 • Fenntartható közlekedésfejlesztés
 • Hulladékkezelés, kármentesítés

TOP Plusz-1.3.1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása

 • az Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése
 • a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése.

 TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

 • Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
 • Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje,

és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése

 • Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása
 • Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 • Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése
 • Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata, illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-
 • juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása.
 • Városok energiahatékonyságának növelése érdekében okos hálózat (smart grid) és okos mérés (smart metering) rendszer létrehozása

 TOP Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

 • szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék- és szolgáltatásfejlesztés segítése, piacra jutás segítése, a piaci és állami szereplők, valamint a szociális vállalkozások közti partnerségek fejlesztése;
 • helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek
 • befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek
 • projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztések.
 • Foglalkoztatást elősegítő tevékenységek
 • Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása (képzés)
 • Bértámogatás
 • Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos támogatások
 • Mobilitási támogatás
 • Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás
 • Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás;
 • Célcsoport közvetlen támogatásához kapcsolódó megvalósítói tevékenységek
 • Projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztések

 TOP Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

 • Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) és óvodai intézmények fejlesztése, beleértve:
 1. a) új intézmény/telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése,
 2. b) bezárt telephely/feladatellátási hely újra nyitása,
 3. c) meglévő telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely fejlesztése,
 4. d) meglévő férőhelyek bővítése
 5. e) eszközbeszerzés

 

TOP Plusz felhívás tervezetek:

TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés

 • Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
 • Inkubátorházak fejlesztése
 • Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása

TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés

 • A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése
 • Ökoturisztikai fejlesztések
 • Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
 • Az önállóan támogatható tevékenységek elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása
 • Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében

TOP Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció

 • Lakóépületek korszerűsítése, felújítása
 • Modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása
 • Lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetése
 • Önkormányzati bérlakás biztosítása szolgálati lakásként
 • Szociális naperőmű, energiaközösség létrehozására irányuló mintaprojekt megvalósítása
 • Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése
 • Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek
 • Foglalkoztatást elősegítő funkció
 • Közterületi beruházások

 TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése

 • Önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőutak; valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak építése, korszerűsítése, felújítása, ennek keretében támogatható:
 1. a) utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése,
 2. b) út burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése,
 3. c) meglévő földút (szilárd burkolattal nem rendelkező út) burkolattal történő kiépítése,
 4. d) új gyűjtőút kiépítése.
 • A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges alábbi munkálatok elvégzése:
 1. a) útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális munkák;
 2. b) csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése;
 3. c) forgalomtechnikai tevékenységek;
 4. d) műtárgyépítés és felújítás;
 5. e) vasúti átjárók korszerűsítése, felújítása;
 6. f) komplex terület-előkészítési munkák, illetve
 7. g) szakhatósági engedélyben előírt munkák.

 TOP Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)

 • Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából
 • Folyamatos szociális munka megteremtése
 • Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére együttműködve a megyei foglalkoztatási paktumokkal
 • Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére
 • Törekvés az egészség fejlesztésére
 • Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
 • Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok

 TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

 • Egészségügyi alapellátás, infrastruktúra fejlesztése
 • Egészségügyi járóbeteg szakellátás, infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:
 • Prehospitális sürgősségi ellátás, infrastruktúra fejlesztése
 • Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése

Pályázna, de további információkra van szüksége?

 • Bizonytalan abban, hogy jogosult-e pályázni?
 • Nem tudja, hogy kezdjen bele az előkészületekbe?

 Keressen minket az alábbi elérhetőségeken még ma! 

 • Megvizsgáljuk a vállalkozását
 • Átbeszéljük a pályázati feltételeket
 • Díjmentes pályázati előminősítést végzünk
 • Tanácsot adunk a sikeres pályázáshoz
 • Elkészítjük nyerő pályázatát!

Információ, ügyfélregisztráció:

Frik János

Projektmenedzser

Mobil: +36 20 399 3703

E-mail: 

Miért érdemes ránk bíznia a beruházását? Azért, mert mi úgy dolgozunk, hogy Ön a pályázat során és a projekt megvalósítás teljes ideje alatt is azzal tudjon foglalkozni, amivel szeretne: a saját feladataival.

Friss pályázati hírekért kövesse a Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/eutenconsulting/