Borszőlőültetvény telepítés támogatása

 Magyarország Kormányának felhívása a kertészeti ágazat versenyképességének fokozására, új borszőlőültetvények telepítésének támogatására. 

A rendelkezésre álló forrás: 0,74 milliárd forint. 

A támogatott projektek várható száma: 200 db 

Támogatást igénylők köre: Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Borszőlőültetvény telepítése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek kialakítása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen:
 2. a) geotextíliák elhelyezése,
 3. b) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
 4. c) tározó terek vízzáró szigetelése,
 5. d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba.
 1. Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása:
 2. a) vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése,
 3. b) vízkivételi művek kialakítása,
 4. c) új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése:
 5. d) szivattyúk,
 • szűrők,
 • csővezetékek,
 • szerelvények,
 • távvezérlő rendszerek,
 • meteorológiai állomás,
 • talajszondák,
 • vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
 1. e) mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése,
 2. f) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
 3. g) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

III. Új telepítésű borszőlőültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése:

 1. a) vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása,
 2. b) új rendszer kiépítése, korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
 3. c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása, d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

A projekt fizikai befejezése: a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Benyújtási időszak: A felhívás 2021. szeptember 27. napjával újranyitásra került, így a következő szakaszokban van még lehetőség támogatási kérelmet benyújtani: 

 • szeptember 27. – 2021. október 11.
 • október 12. – 2021. október 26. 

Támogatás összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke:

 1. a) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 2. b) Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 3. c) A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. 

Fenntartás: A projektmegvalósítás befejezésétől számított 13. borpiaci évig.

 • Felkeltette az érdeklődését ez a lehetőség?
 • Pályázna, de további információkra van szüksége?
 • Bizonytalan abban, hogy jogosult-e pályázni?
 • Nem tudja, hogy kezdjen bele az előkészületekbe?

 Keressen minket az alábbi elérhetőségeken még ma! 

 • Megvizsgáljuk a vállalkozását
 • Átbeszéljük a pályázati feltételeket
 • Díjmentes pályázati előminősítést végzünk
 • Tanácsot adunk a sikeres pályázáshoz
 • Elkészítjük nyerő pályázatát!

Információ, ügyfélregisztráció:

Frik János

Projektmenedzser

Mobil: +36 20 399 3703

E-mail: 

Miért érdemes ránk bíznia a beruházását? Azért, mert mi úgy dolgozunk, hogy Ön a pályázat során és a projekt megvalósítás teljes ideje alatt is azzal tudjon foglalkozni, amivel szeretne: a saját feladataival.

Friss pályázati hírekért kövesse a Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/eutenconsulting/