Borászati gépbeszerzés

A támogatás igénybevételére borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve  tárolására vonatkozó működési engedéllyel (a továbbiakban: működési engedély) rendelkező természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező) jogosult

 

Támogatható tevékenységek:

 • a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése, új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása;
 • a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése;
 • az e rendelet alapján támogatott borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése

 

A támogatás olyan, 2020. január 1-jét követően első alkalommal üzembe helyezett borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez nyújtható,

 1. amely a borászati üzem szőlőfeldolgozó, borkészítési vagy -palackozási kapacitásának növekedésével vagy a piaci igényekhez való alkalmazkodáson keresztül hozzájárul a kérelmező versenyképességének növeléséhez, és
 2. amelynek célja a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) 50. cikkében meghatározott termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése.

 

Támogatásra jogosultak köre:

 • a támogatási kérelemben megjelölt borászati gép, technológiai berendezés vonatkozásában nem rendelkezik érvényes támogatói okirattal;
 • rendelkezik működési engedéllyel;
 • nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
 • a kisüzemi bortermelők kivételével- rendelkezik az üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;
 • három éven belül nem zárták be, vagy tevékenységét ideiglenesen nem függesztették fel

 

Keretösszeg: 2021-2023 évekre vonatkozóan 30 millió eurónak megfelelő forint összeg

 

Benyújtási időszak:

 • a 2022. évtől minden év január 15. és február 15. között, döntés adott év május 31-ig

 

Támogatás összege:

benyújtási időszakonként legfeljebb 100 millió forint.

 

A támogatás mértéke:

 • őstermelő és KKV esetében a borászati üzem működési helye szerinti,

1 sz. mellékletben nem szereplő település esetében a nettó vételár 50%-a,

1 sz. mellékletben szereplő település esetében a nettó vételár 40%-a.

 • nagyvállalat esetében a borászati üzem működési helye szerinti,

1 sz. mellékletben nem szereplő település esetében a nettó vételár 25%-a.

1 sz. mellékletben szereplő település esetében a nettó vételár 20%-a.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendővé alakuló támogatás.

 

Üzemeltetési kötelezettség: 5 év

 

A projekt korlátozásai:

Üzemeltetési helye Magyarország területe

1.sz mellékletben szereplő településlista támogatás mértékét határozza meg.

 

A támogatási kérelemhez benyújtandó dokumentumok:

 • a beszerezni tervezett borászati gép műszaki adatait;
 • nyilatkozatot a borászati üzem gépbeszerzést megelőző, majd azt követő kapacitásokról;
 • a hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező jelentési kötelezettségeinek határidőben eleget tett;
 • a kérelmező nevére kiállított működési engedély másolatát;
 • cégek, szövetkezet esetén az utolsó évi beszámoló eredmény-kimutatásának és mérlegének másolatát;
 • őstermelő, egyéni vállalkozó esetében az utolsó két év adóbevallásának másolatát;
 • borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú ingatlanon történő üzemeltetése esetében a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát;
 • három, egymástól független ajánlattevőtől származó árajánlatot;
 • a kérelmező által választott, legkedvezőbb ajánlat szakmai indokolását;
 • a beruházás számadatokkal alátámasztott indokolását;
 • energiahatékonysági igazolás