A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása” (MFP-UHJ/2023)

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását.

A rendelkezésre álló forrás: 5 000 000 000 Ft

Támogatható tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek:

  • Az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi utak építése felújítása, a melléklet szerinti műszaki tartalmú portalanítása
  • Az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi hidak építése, felújítása,korszerűsítése;
  • Az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és/vagy külterületi ingatlanon történő új, szilárd burkolatú járda építésének támogatása (anyag -például: térkő, zsaluanyag, stb. – és munkadíj);
  • Az önkormányzatok vagy a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő ingatlanokon elhelyezkedő járda javításának, felújításának (anyag és munkadíj) támogatása.

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

A pályázati kiírás valamennyi önállóan támogatható tevékenységeinek megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, a fejlesztéssel érintett út/híd/járda szakaszához közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek az alábbiak szerint:
a) zöldterület rekonstrukció, átalakítási munkák;
b) komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés,
régészeti feltárás, árokrendezés, átereszek felújítása, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági
fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, rézsűk, útpadka, szegély kialakítása);
c) eszközbeszerzés (szükséges forgalombiztonsági eszközök, berendezések);
d) a kivitelezést segítő ideiglenes forgalomirányító berendezések, forgalomelterelés költsége

A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg:
Út, híd építése/felújítása esetén 45 000 000 forint
Járda építése/felújítása esetén 10 000 000 forint

A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
• Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;

A pályázatok benyújtása: 2023. június 14. – 2023. július 14.

A támogatás formája:
A Támogató vissza nem térítendő, akár 100%-os támogatási intenzitású előfinanszírozott támogatást biztosít.

Támogatott tevékenység időtartama:
• A támogatott tevékenység időtartama a pályázat benyújtását követő naptól számított legfeljebb 18 hónap, de legkésőbb 2025. január 31.