KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023

Rendelkezésre álló keretösszeg:

 1. az energiaköltség-növekmények támogatására 2022. évre rendelkezésre álló forrás 30.000.000.000 Ft, azaz harminc milliárd forint.
 2. A kkv-k energiaköltség-növekmények támogatására és energiahatékonysági beruházásainak önerejéhez nyújtott támogatásra 2023. évre rendelkezésre álló forrás 70.000.000 Ft, azaz hetvenmilliárd forint.

 

A pályázat célja

A program célja az energiaárak drasztikus emelkedésével érintett hazai energiaintenzív feldolgozóipari vállalkozások, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozások versenyképességének megőrzése az energiaköltség (villamos energia, földgáz, illetve távhő) növekmények fedezetére nyújtott támogatással, illetve opcionálisan az energiahatékonysági beruházásaikhoz kapcsolódó önerőt kiegészítő támogatás, a munkahelyek megtartását is figyelembe véve.

 

Elszámolható költségek:

Energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás

Feldolgozóipari vállalkozások esetében: A 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz-, villamosenergia és távhő havi átlagárak növekményei, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással és a 2022. január, február, március havi, illetve a 2023. január, február, március havi, számlával igazolható földgáz, villamosenergia, illetve távhő havi átlagárak növekménye szorozva a 2023. év azonos havi fogyasztással.

A szálláshely-szolgáltatók és vendéglátóipari vállalkozások esetében: A 2022. január, február, március havi, illetve a 2023. január, február, március havi, számlával igazolható földgáz, villamosenergia, illetve távhő havi átlagárak növekménye szorozva a 2023. év azonos havi fogyasztással.

Mindkét esetben a támogatási intenzitás 50%, azaz a támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a.

Az általános forgalmi adó és az egyéb, nem közvetlenül az energiaköltségekhez kapcsolódó tételek nem minősülnek elszámolható költségnek.

Energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

A Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukció keretében a hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének maximum 15%-a számolható el.

 

Támogatást igénylők köre:

 1. Energiaköltségek növekményéhez nyújtott támogatás
  • A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor kkv-nak minősül.
  • A vállalkozás fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik.
  • A vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének 2 százalékát.
  • A vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik, és az alapítás dátuma korábbi, mint 2021. január 1.
  • Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások magyarországi székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén felmerült költségei támogathatóak.
  • A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%- ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles.

 

2. Energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

  • Kizárólag akkor igényelhető, amennyiben a vállalkozás energiaköltség-növekmény támogatásban is részesül.
  • Olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított hitelt kíván felvenni.
   • Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében.

 

A támogatás mértéke, összege

 • maximum 500 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a vállalkozás a Válságközlemény (TCF) 2. fejezet 2.1 bekezdése alapján válságtámogatásként,

valamint

 • maximum 200 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a támogatás(okat) de minimis támogatásként veszi igénybe.
 • A vállalkozás a támogatási időszakban több támogatási jogcímen is igényelhet támogatást, azokat kombinálhatja.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtásához előzetes regisztráció szükséges, melynek keretében előzetes jogosultságvizsgálat is történik. A 2023. január, február és március támogatási időszakra történő regisztráció megkezdésére

 • a feldolgozóipari vállalkozások esetén 2023. január 30. napjától,
 • a szálláshely-szolgáltató és vendéglátóipari vállalkozások esetén 2023. január 20. napjától van lehetőség.

Pályázati felhíváshoz kapcsolódó regisztráció határideje: 2023. június 30. 19:00

 1. Energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás:

Sikeres regisztrációt és a jogosultság Támogató általi megállapítását követően 2023. augusztus 31.napjáig nyújtható be támogatási kérelem

 

 1. Energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás:

A beruházási hitelhez kapcsolódó támogatási kérelem a hitelintézeti szerződéskötést és annak hatályba lépését követően, legkésőbb 2023. december 15. napjáig nyújtható be

 

Kötelező vállalások:

 • Feldolgozóipari vállalkozások esetében: Az a vállalkozás, amely 2022. október, november, december hónapokra igénybe vesz támogatást, vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére. Az a vállalkozás, amely 2023. január, február, március hónapokra igénybe vesz támogatást, vállalja, hogy a 2022. IV. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. IV. negyedév végére.
 • Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat esetében: A vállalkozás vállalja, hogy a 2022. IV. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. IV. negyedév végére.
 • Mindegyik ágazat (feldolgozóipar, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás) a vállalkozás vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31. napjáig

 

A fentiek miatt, ha Önt érdekli a pályázati lehetőség, kérem, hogy mielőbb jelezze ezt felénk!

 

A fentiek miatt, ha Önt érdekli a pályázati lehetőség, kérem, hogy mielőbb jelezze ezt felénk!

Megvizsgáljuk a vállalkozását

Átbeszéljük a pályázati feltételeket

Díjmentes pályázati előminősítést végzünk

Tanácsot adunk a sikeres pályázáshoz

Elkészítjük nyerő pályázatát!