Civil szervezetek működésének biztosítására VAGY szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2024.: NEAO-KP-1-2024

A Támogatás célja:
A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által.
A közművelődés, a tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szakképzés és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek támogatása.

A rendelkezésre álló forrás: 1 237 543 600 Ft

Támogatást igénylők köre:
Pályázatot nyújthat be – hatókörtől függetlenül – 2022. december 31.-ig Magyarországon nyilvántartásba vett
a) alapítvány, illetve
a) egyesület, ideértve a szövetséget

Támogatható tevékenységek:
A)
A támogatás a nyertes pályázó alapcél szerinti tevékenysége működési költségeinek biztosítására fordítható.
B)
civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása.

Támogatás formája és mértéke:

NEAO-KP-1-2024/1

  • Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa: 400 000,- Ft
  • Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa: 3 000 000,- Ft

NEAO-KP-1-2024/2

  • Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa: 500 000,- Ft
  • Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa: 4 500 000,- Ft

A támogatási intenzitás mértéke 100%.

Benyújtási időszak: 2023.10.02. 14:00 – 2023. 11. 02. 14:00