Fókuszterületi innovációs projektek támogatása: 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ

Kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása piacképes termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése révén.

 

A pályázat keretében „A” és „B” alprogram került meghatározásra.

 • „A” alprogram:

A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban, partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

 • „B” alprogram:

A vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével.

Fókuszterületek:

1.Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása

Példa területek:

 • Humán orvostudomány, KFI tevékenység
 • Gyógyszeripari KFI tevékenység
 • Orvosi műszer, orvosi eszköz, orvostechnikai fejlesztések
 • Piros biotechnológia
 • Járványügyi fejlesztések
 • Neurobiológia, agykutatási fejlesztések
 • Diagnosztikai, képalkotó eljárások
 • Reprodukciós kutatások és fejlesztések
 • Egészségügyi robotikaEgyedi, beteg specifikus implantátumok
 • Egészségügyi 3D nyomtatási technikák
 • Telemedicina

 

2. A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása

Példa területek:

 • Zöld biotechnológia
 • Regeneratív mezőgazdasági technológiák technológiai innovációja, víz- és tápanyagigény, és a növényvédelmi beavatkozások környezeti terhelésének csökkentésére irányuló megoldások
 • Fenntartható élelmiszeripari, feldolgozás-technológiai megoldások
 • Fenntartható vízgazdálkodás technológiai innovációja
 • Fenntartható szennyvízkezelés technológiai innovációja
 • Fenntartható hulladékgazdálkodás technológiák
 • Megújuló energiák technológiai innovációja
 • Fenntartható energiatárolás technológiai innováció
 • Környezeti, ökológiai, klimatikus monitoring technológiai innovációja
 • Bioalapú gazdasági technológiák
 • Zöld átállást szolgáló anyagtudományi – pl. lebomló anyagok – fejlesztések
 • Zöld átállást szolgáló, fauna és flóra kímélő építő ipari, épület-energetikai technológiák fejlesztése

 

3. A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása

Példa területek:

 • hálózati technológiai fejlesztések: 5G/6G, sávszélesség, penetráció, vezeték nélküli hírközlési hálózatok, next generation internet
 • informatikai hálózati fejlesztések: felhőalapú, peremhálózati és blokklánc technológia, kvantuminformatikai megoldások, HPC
 • mesterséges intelligencia és adattechnológia, big data elemzés, nagy nyelvi modellek, autonóm rendszerek, gépi tanulás, IoT
 • Ipar 4.0 megoldások: ipari digitalizáció, intelligens gyártás, ipari folyamatok optimalizálása
 • chipgyártás és chipfejlesztés folyamatába való bekapcsolódás
 • IKT alapú űrkutatási, űrtechnológiai fejlesztések, távérzékelés, környezeti megfigyelés, kommunikáció, navigáció
 • e-közszolgáltatások, e-azonosítás, e-hitelesítés, beleértve az egészségügyi, e-health célú adatbázis fejlesztéseket
 • készségfejlesztő oktatási és a nemzeti kulturális emlékezetet támogató rendszerekszektorok közötti kapcsolatok, egymásra épülő folyamatok kialakítását támogató digitális eszközök fejlesztése (így pl. mezőgazdaság és élelmiszeripari kapcsolatok támogatása IKT megoldásokkal)
 • kiberbiztonság, adatbiztonság és adatvédelem

 

4. Egyéb támogatható tevékenységek

A három fókuszterületbe nem tartozó K+F javaslatok esetében az „Egyéb” kategóriát szükséges megjeleníteni.

 

 1. A rendelkezésre álló forrás:

Várható pályázati keretösszeg: az „A” alprogram esetén 15 milliárd forint, a „B” alprogram esetén 20 milliárd forint.

 

A pályázati keretösszeg: 35 milliárd forint, melyből

 • 10 milliárd forintot az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek fókuszterületre,
 • 10 milliárd forintot a gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása fókuszterületre,
 • 10 milliárd forintot a gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása fókuszterületre,
 • 5 milliárd forintot pedig az „Egyéb” területekre benyújtott támogatási kérelmekre nyújt a Támogató.

 

A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 43-87 darab.

 

Támogatható tevékenységek:

 • Kísérleti fejlesztés
 • Alkalmazott (ipari) kutatás
 • Eszközbeszerzés
 • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek

 

Műszaki, szakmai elvárások:

A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

 1. jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak és
 2. a fejlesztésnek minimum TRL 4-es szintről kell indulnia, a megvalósítási időszak végére a minimum TRL 7-es szintet elérve és
 3. a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen, amelynek a fenntartási időszak végére el kell érnie a TRL 9-es szintet és
 4. a fenntartási idő végére megszerzett iparjogvédelmi oltalmi portfóliót, szabadalom esetén a megszerzett oltalom hiányában pozitív szabadalomképességi értékelést, védjegyoltalom és a különböző mintaoltalmak (pl. formatervezési-, használati minta) esetén megszerzett oltalmat kell birtokolnia.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

 • A megvalósítási időszak 24 hónap.
 • Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek fókuszterület, ahol:
  • a megvalósítási időszak 24 hónap vagy 36 hónap.
  • A fenntartási időszak 24 hónap.
 • Ahol a támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen kerül igénybevételre, ott 36 hónap, nagyvállalat esetén 60 hónap

 

A támogatás mértéke, összege:

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Minimum 400 millió, maximum 800 millió Ft igényelhető.

A kutatási tevékenységtől és támogatási jogcímtől függően változik a támogatási intenzitás.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Önállóan pályázhat:

 • kis-, és középvállalkozások

Konzorciumban pályázhat:

Konzorcium vezetőként:

 • kis-, és középvállalkozások

Konzorciumi tagként kis- és középvállalkozások, nagyvállalkozások, valamint felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek az alábbiak szerint:

 • nonprofit szervezetek,
 • költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervezetek, illetve
 • nonprofit gazdasági társaságok

Minden pályázó esetében elvárás, hogy legalább 2023.01.01 napjától minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó BA/SC/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkozatott munkavállalóval rendelkezzenek.

 

A pályázatok benyújtása:

 • A szakmai vélemény iránti kérelmek tervezett benyújtási határideje:
 1. szeptember 15. 10:00-tól legkésőbb 2023. szeptember 29. 12:00-ig.
 • A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől legkésőbb 2023. december 22. 12:00-ig lehetséges.