Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

 Rendelkezésre álló keretösszeg: 33 milliárd Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3500-4500 db

A pályázat célja 

A Felhívás célja a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Támogatható tevékenység: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).
 • Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (max. 50%).
 • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (max. 20%).
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (max. 10%).
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele (max. 50%),
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, max. 15%).
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, max. 0,5%).
 • Projektelőkészítés (max. 7%, az 1. sz. mellékleten lévő települések esetében).
 • Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (max. 2,5%, az 1. sz. mellékleten lévő települések esetében).

A projekt maximális elszámolható költsége:

A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét. 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikrovállalkozások, amelyek:

 • a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt – szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 fő alatti – településen valósítják meg fejlesztéseiket.
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.
 • amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A támogatás mértéke, összege

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.

A támogatás maximális mértéke:

 • a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a.

Előleg

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 15 millió forint,

Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

 • értékelési szakasz: 2021.november 9. 9 óra 00 perctől 2021. december 9. 10 óra 00 percig

Az értékelési szakaszban kizárólag azok a mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt – szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 fő alatti – településen valósítják meg fejlesztéseiket.

Engedély köteles építési tevékenység esetén a pályázat beadásának feltétele a jogerős építési engedély megléte.

 

 

 • Felkeltette az érdeklődését ez a lehetőség?
 • Pályázna, de további információkra van szüksége?
 • Bizonytalan abban, hogy jogosult-e pályázni?
 • Nem tudja, hogy kezdjen bele az előkészületekbe?

 Keressen minket az alábbi elérhetőségeken még ma! 

 • Megvizsgáljuk a vállalkozását
 • Átbeszéljük a pályázati feltételeket
 • Díjmentes pályázati előminősítést végzünk
 • Tanácsot adunk a sikeres pályázáshoz
 • Elkészítjük nyerő pályázatát!

Információ, ügyfélregisztráció:

Frik János

Projektmenedzser

Mobil: +36 20 399 3703

E-mail: 

Miért érdemes ránk bíznia a beruházását? Azért, mert mi úgy dolgozunk, hogy Ön a pályázat során és a projekt megvalósítás teljes ideje alatt is azzal tudjon foglalkozni, amivel szeretne: a saját feladataival.

Friss pályázati hírekért kövesse a Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/eutenconsulting/