Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése VP6-6.4.1–21

Keretösszeg: 50 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800-1000 db.

Jelen felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatatói tevékenységeinek támogatása, kiemelten a 11 turisztikai térségben. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

Támogatható tevékenységek: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 A felhívás keretében az alábbi építési tevékenységek támogathatóak önállóan, akár több tevékenység is választható, azonban minimum 1 db megvalósítása kötelező a projekt keretében:

 1. a) Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshely- üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyhez nem kapcsolódik.
 2. b) Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.
 3. c) Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
 4. d) Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése: – új épület építése; – olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 1. a) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése.
 2. b) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése. Az a) és b) pontokhoz kapcsolódó tevékenységekre támogatott költségek összesen nem haladhatják meg a 30 millió forintot.
 3. c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása). d) A 3.1.1.1. fejezet a) – d) pontjaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség eszközei és bútorai stb.
 4. e) A felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 5. f) Ingatlan vásárlása.
 6. g) Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig)
 7. h) A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli út, járda, parkoló kialakítása.
 8. i) Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése.
 9. j) Kiegészítő infrastruktúra kiépítése pl.: játszótér kialakítása, kertépítés.
 10. k) Immateriális javak beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig).

Nem támogatható tevékenységek: 

A felhívás keretében a 3.1.1.-3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 1. a) mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások;
 2. b) élő állatok és mezőgazdasági/gazdasági célt szolgáló növények beszerzése;
 3. c) az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló fejlesztések (a továbbiakban az Annex I., a terméklistát a felhívás 2. számú melléklete tartalmazza);
 4. d) a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése;
 5. e) a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29a. pontja szerinti nyaralóhajó és az abból kialakítandó nyaralóhajó-szálláshely fejlesztése;
 6. f) kemping szálláshely-, üdülőháztelep szálláshely-, nem üzleti célú szabadidős szálláshely-, közösségi szálláshely-, munkásszálló fejlesztése;
 7. g) fegyver, lőszer, robbanóanyag és pirotechnikai eszköz beszerzése;
 8. h) helyi közút fejlesztése;
 9. i) mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése;
 10. j) a felhívás 1. számú melléklete szerinti lakófunkciót ellátó épületrész fejlesztése.

Pályázók köre: 

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az őstermelőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

– székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;

– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár- vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval. 

Támogatás összege: maximum 100 000 000 forint.

A támogatás csekély összegű (de minimis), vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

 Támogatás mértéke:

 • 50% a nem besorolt járásokban lévő településeken
 • 60% a kedvezményezett járások területén
 • 70% fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járások területén.

 Előleg: maximum a megítélt támogatás 50 %-a.

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. január 12. naptól 2022. április 21. napig van lehetőség.

Fenntartás: 5 év

 • Felkeltette az érdeklődését ez a lehetőség?
 • Pályázna, de további információkra van szüksége?
 • Bizonytalan abban, hogy jogosult-e pályázni?
 • Nem tudja, hogy kezdjen bele az előkészületekbe?

 Keressen minket az alábbi elérhetőségeken még ma! 

 • Megvizsgáljuk a vállalkozását
 • Átbeszéljük a pályázati feltételeket
 • Díjmentes pályázati előminősítést végzünk
 • Tanácsot adunk a sikeres pályázáshoz
 • Elkészítjük nyerő pályázatát!

Információ, ügyfélregisztráció:

Frik János

Projektmenedzser

Mobil: +36 20 399 3703

E-mail: 

Miért érdemes ránk bíznia a beruházását? Azért, mert mi úgy dolgozunk, hogy Ön a pályázat során és a projekt megvalósítás teljes ideje alatt is azzal tudjon foglalkozni, amivel szeretne: a saját feladataival.

Friss pályázati hírekért kövesse a Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/eutenconsulting/