Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása , a felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21

 A pályázat célja, hogy magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények kerüljenek kialakításra, melyek erősítik a termelők versenyképességét és jövedelembiztonságát.

A Felhívás lehetőséget teremt üzemi szinten komplex beruházások megvalósítására, így az ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros éghajlati hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása, továbbá egyes, a betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzése.

A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése. 

A rendelkezésre álló forrás: 15 Mrd Ft. 

A támogatott projektek várható száma: 400-500 db. 

Támogatást igénylők köre: Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében a – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést.

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek
 2. A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése:
 • Új ültetvény telepítése
 • Ültetvénycsere
 1. B) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek.
 • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása
 • Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
 • Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
 • Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése :
 • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
 • Önjáró betakarítógépek beszerzése.
 • Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.
 • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok). 
 1. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:
 • Új ültetvény telepítése
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
 • fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
 • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
 • Önjáró betakarítógépek beszerzése.
 • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak: (mindkét célterület vonatkozásában):
 • Projekt előkészítés:
 • szakmai előkészítés,
 • közbeszerzés.
 • Mérnöki feladatok.
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.
 1. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, az 1. célterületen belül „Gyümölcstermő ültetvények telepítése” önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
 • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:
 • A jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása és jégháló beszerzése, kiépítése.
 • Ültetvénycsere esetén a meglévő jégháló felújítása, átalakítása.
 • Ültetvénycsere esetén a meglévő támrendszer, vagy jégvédő háló tartására alkalmas támrendszer felújítása, átalakítása.
 • Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: fix (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek. (füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, telepítése).
 • Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése).
 • Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
 • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép, gyümölcsszedő kocsi beszerzése.
 • Önjáró betakarítógépek beszerzése.
 • Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése. A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).
 • Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése
 • Ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése:
 • Víztakarékos öntözőrendszer kiépítése. (A Kedvezményezett saját erőből is megvalósíthatja, tehát a víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.)
 1. Az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán, amennyiben azt az 1. számú melléklet I. táblázat ’H’, ’I’ és ’J’ oszlopa az adott kultúra vonatkozásában kötelezően megvalósítandó (elvárt) követelményként jelöli:
 • Támrendszer, kiépítése.
 • Jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése.
 • Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése.
 1. A 2. célterület 1. pontja szerint telepített új gyógynövénytermő ültetvény vonatkozásában, amennyiben a telepítési terv előírja, az ültetvényhez tartozó támrendszer kiépítése.
 2. Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza).

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Az 1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenysége:
 • Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
 1. Az 1. célterület A) 1. ponthoz („Új ültetvény telepítése”) és a 2. célterület 1. ponthoz („Új ültetvény telepítése”) tartozó tevékenység:
 • Amennyiben a telepítési terv előírja: az ültetvény védelmét biztosító kerítés kialakítása.
 1. A 2. célterület: Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:
 • célterület 1. pontja szerint telepített évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése, öntözőrendszer létesítése.
 • Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
 • Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése

Nem támogatható tevékenységek:

 • Ingatlan vásárlása.
 • Fagyvédelmi gyertya, göngyöleg beszerzés.
 • Mezőgazdasági erőgép beszerzése
 • Zárt rendszerű növényházak kialakítása. (a telepítési terv szerint fóliaborítás és a szükséges támrendszer beszerzése, mint esőkár megelőzősét szolgáló technológia támogatott.)

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Benyújtási időszak:    

Nyolcadik szakasz: 2022. március 17. – 2022. március 31.

Kilencedik szakasz: 2022. április 1. – 2022. április 14.

Tizedik szakasz: 2022. április 15. – 2022. április 30.

A beérkező támogatási kérelmek célterületenként külön rangsorokban kerülnek elbírálásra.

Támogatás összege:

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 500 millió forint.
 2. A támogatás maximális mértéke:
 3. a) az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép-magyarországi régióban (KMR) a támogatott tevékenységek vonatkozásában meghatározott eurónak megfelelő forintösszegű egységköltség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az egységköltség 50%-a.
 4. b) a számla alapú elszámolással érintett tevékenységek a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 5. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 6. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Pályázna, de további információkra van szüksége?

 • Bizonytalan abban, hogy jogosult-e pályázni?
 • Nem tudja, hogy kezdjen bele az előkészületekbe?

 Keressen minket az alábbi elérhetőségeken még ma! 

 • Megvizsgáljuk a vállalkozását
 • Átbeszéljük a pályázati feltételeket
 • Díjmentes pályázati előminősítést végzünk
 • Tanácsot adunk a sikeres pályázáshoz
 • Elkészítjük nyerő pályázatát!

Információ, ügyfélregisztráció:

Frik János

Projektmenedzser

Mobil: +36 20 399 3703

E-mail: 

Miért érdemes ránk bíznia a beruházását? Azért, mert mi úgy dolgozunk, hogy Ön a pályázat során és a projekt megvalósítás teljes ideje alatt is azzal tudjon foglalkozni, amivel szeretne: a saját feladataival.

Friss pályázati hírekért kövesse a Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/eutenconsulting/