NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM

Forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló népi építészeti emlékek
veszélyelhárítását,
állagmegóvását, valamint
részleges vagy teljes helyreállítását
megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, egyedi védelem alatt álló elemei

Támogatásban részesíthetők köre:
A népi építészeti emlékek helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be a védelem alatt álló népi építészeti emlékek belföldi (magyar) lakóhellyel vagy belföldi tartózkodási hellyel rendelkező természetes és belföldi székhellyel rendelkező jogi személy tulajdonosai, haszonélvezői, vagyonkezelői, a Magyar Állam és kivételes esetben Nemzeti Park, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok esetében az ingatlant használók is igényelhetnek támogatást.

A kérelmezhető támogatás célja: forrás biztosítása a kiemelt történeti értéket képviselő népi építészeti emlékek megőrzésére, felújítására irányuló szakmai előkészítéshez.

A támogatás összeg, formája:
Nem tájházak esetében:
Az odaítélhető vissza nem térítendő támogatás összege kérelmenként
•minimum 500 ezer – maximum 2 millió Ft.
A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok (ideértve a kisebbségi önkormányzatokat is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a.
Tájházak esetében:
Az odaítélhető vissza nem térítendő támogatás összege kérelmenként
•minimum 500 ezer – maximum 2 millió Ft.
A támogatás mértéke a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a. A bíráló bizottság a veszélyeztetett helyzetben lévő épületek esetében a támogatás mértékét egyedi döntéssel megemelheti a felmerülő összköltség legfeljebb 90%-ára. A veszélyeztetettség mértékének megállapítása a benyújtott dokumentumok alapján a Bíráló Bizottság szakmai hatáskörébe tartozik.

A támogatás folyósítása – a megvalósítás ütemének megfelelően – támogatási előleg formájában egy, vagy több részletben történik, amelyek elszámolásakor a támogatásintenzitás betartása kötelező.

A támogatási kérelmek benyújtása: 2023. október 03. naptól 2023. november 17. nap 23:59 óráig

A megvalósítási időszak: 2024. március 1. – 2024. szeptember 30.