Várható támogatások a KAP keretében- 3. rész

Korábban beszámoltunk arról, hogy a közeljövőben milyen mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások várhatóak a KAP keretében, valamint, hogy miben szigorodtak a pályázási feltételek, milyen fontos változások történtek a jogosultsági szempontok tekintetében. Ha esetleg lemaradtál róla, itt megtekintheted:

https://www.profiprojekt.hu/kozos-agrarpolitika-kap-strategiai-tervenek-varhato-kiirasai/

Cikksorozatunkban most részletesen is szeretnénk bemutatni a várható pályázati lehetőségeket:

 1. rész: Generációs megújulás

 

Generációs megújulás fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásával

Pályázók köre:

 • Természetes személy: 18-40 év közötti természetes személy, aki államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik, maximum 5 éve alapított mezőgazdasági üzemet vezet, minimum 10 000, maximum 50 000 STÉ üzemmérettel rendelkezik.
 • Jogi személy: 5 évnél nem régebben főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet végző jogi személy, akinek a vezető tisztségviselője és tulajdonosa 18-40 év között van, és államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik, a jogi személy minimum 10 000 STÉ üzemmérettel, a jogi személy és vezetője, tulajdonosa és a jogi személy együttesen maximum 50 000 STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

Kötelező vállalások:

 • 9 hónapon belül meg kell kezdeni az üzleti terv végrehajtását
 • az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket legkésőbb a 4. gazdálkodási év végére végre kell hajtani
 • évenkénti beszámoló benyújtása
 • szaktanácsadóval való együttműködés – kötelező beruházás 5 éven belül, minimum 30 000 EUR értékben, számlás elszámolással
 • minimum 10 000 EUR STÉ fenntartása az 5. év végéig
 • kedvezményezett, illetve a jogi személy ügyvezetője és tulajdonosa az üzleti tervben vállalt időszak elteltével legkésőbb a támogatás 4. lezárt gazdálkodási évében mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelme eléri legalább az előző évi kötelező bérminimum mértékét, és köteles a gazdaságát személyes közreműködéssel vezetni.

Maximum támogatás: 100 000 EUR, amiből 40 000 EUR átalány támogatás, és minimum 30 000 EUR a kötelező beruházás 5 éven belül

Keretösszeg: 39,6 mrd Ft

Várhatóan támogatott pályázatok száma: 1500 db

 

Generációs megújulás gazdaságátvevő támogatással

Pályázók köre:

 • természetes személy, aki a gazdaságot átveszi (csak másik természetes személytől veheti át a gazdaságot), minimum 15 évvel fiatalabb az átadónál és van szakirányú végzettsége
 • Az átadandó gazdaság minimum 10 000 STÉ üzemmérettel vagy 10 000 EUR árbevétellel rendelkezik

Kötelező vállalások:

 • A gazdaság átvevője az átvett gazdaságot legalább 5 évig működteti, ez idő alatt a gazdaságának az üzemmérete nem csökkenhet az átadáskori üzemméret alá.
 • A gazdaság átvevője a gazdaság átvételét követően élethivatás-szerűen mezőgazdasági termelő tevékenységet folytat.
 • A gazdaság átvevője az átvett termőföldek föld tulajdonjogának megszerzését követő 5 éven belül azokat nem engedi át másnak, azt más célra nem hasznosítja és eleget tesz a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott hasznosítási kötelezettségének.
 • Az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítése legkésőbb a 4. gazdálkodási év végére.

Támogatás összege:

 • 10 000 – 50 000 EUR STÉ közötti átvett gazdaság esetén 40 000 EUR
 • 50 000 – 100 000 EUR STÉ közötti átvett gazdaság esetén 70 000 EUR
 • 100 000 EUR STÉ fölött átvett gazdaság esetén 100 000 EUR

Keretösszeg: 22 mrd Ft

Várhatóan támogatott pályázatok száma: 602 db

 

Generációs megújulás, gazdasági együttműködés

Gazdaságátadási együttműködésben az öregségi nyugdíjkorhatáron lévő gazdálkodó támogatását szolgáló tevékenységek (pl. életjáradéki díj, mentorálás, coaching)

Pályázók köre:

 • Gazdaságátadásban résztvevő gazdaság-átadó mezőgazdasági termelők, aki elérték, vagy a művelet befejezésének idejére (átadás elindításakor 5 éven belül) elérik a nemzeti jogszabályoknak megfelelően meghatározott nyugdíjkorhatárt, és a gazdaság átadását megelőző 10 év alatt folyamatosan mezőgazdasági termelő tevékenységet folytatott, emellett minimum 10 000 STÉ üzemmérettel rendelkezik, és ahol a gazdaságot átvevő max. 55 éves.

Kötelező vállalások:

 • A gazdaság átvevője az átvett gazdaságot legalább 5 évig működteti, ez idő alatt a gazdaságának az üzemmérete nem csökkenhet az átadáskori üzemméret alá.
 • A gazdaság átvevője a gazdaság átvételét követően élethivatás-szerűen mezőgazdasági termelő tevékenységet folytat.
 • A gazdaság átvevője az átvett termőföldek föld tulajdonjogának megszerzését követő 5 éven belül, azokat nem engedi át másnak, azt más célra nem hasznosítja és eleget tesz a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott hasznosítási kötelezettségének. üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítése legkésőbb a 4. gazdálkodási év végére.

Támogatás összege:

 • 10 000 – 50 000 EUR STÉ közötti átvett gazdaság esetén 50 000 EUR
 • 50 000 – 100 000 EUR STÉ közötti átvett gazdaság esetén 60 000 EUR
 • 100 000 EUR STÉ fölött átvett gazdaság esetén 70 000 EUR

Keretösszeg: 10 mrd Ft

Várhatóan támogatott pályázatok száma: 602 db

 

Generációs megújulás induló vidéki (1. célterület) ÉS fiatal erdőgazdálkodó vállalkozások (2. célterület) támogatása

 1. Célterület: helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató vállalkozások indításának előmozdítása a vidéki térségekben

Pályázhat: természetes személy, jogi személy, non profit és jogi személyiség nélküli vállalkozás, aki és amely a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségben tudja igazolni életvitelszerű tartózkodási helyét és minimum középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik.

Támogatott tevékenység: vidéki térségben nem mezőgazdasági tevékenység végzésére irányuló fejlesztés

Támogatás összege: Vissza nem térítendő átalánytámogatás 30.000 EUR-ig

 

 1. Célterület: erdőgazdálkodók esetében az elöregedés megakadályozása érdekében a fiatal szakemberek önálló vállalkozásindításának célzott ösztönzése

Pályázhat:

 • 40 éves kort be nem töltött természetes személy és
 • Jogi személy, amelyik
  • Erdőgazdálkodási tevékenységet a pályázat benyújtásától számított 5 évnél nem régebben főtevékenységként végzi,
  • A jogi személy önálló aláírási joggal rendelkező vezető tisztségviselője és többségi tulajdonosa legfeljebb 40 éves,
  • A jogi személy önálló aláírási joggal rendelkező vezető tisztségviselője és többségi tulajdonosa jogosult erdészeti szakszemély.

Kötelezettségek:

 • 9 hónapon belül meg kell kezdeni a fejlesztést
 • minimum 20 ha erdőre jogosult erdőgazdálkodóvá válás
 • 4 éven belül meg kell valósítani az Üzleti tervet
 • évenként beszámoló
 • együttműködés szaktanácsadóval
 • 5 éven belül kötelező 30 000 EUR beruházással való elszámolás

Támogatás összege:

A támogatás maximális mértéke 100.000 euró lehet, az alábbiak szerint:

Vissza nem térítendő átalánytámogatás 40.000 EUR+ kötelező beruházás 5 éven belül, minimum 30.000 EUR értékben, számlás elszámolással + további 30.000 EUR vissza nem térítendő átalánytámogatás további 5 év fenntartási idő vállalása esetén, amely idő alatt a jogosult erdőgazdálkodó terület nem csökkenhet.

Keretösszeg: 7 mrd Ft

Várhatóan támogatott pályázatok száma: 639 db