Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Tervének várható kiírásai

Elfogadásra került, így 2023. január 1-jén hatályba lép a Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Terve.

 

Fontos tudnivaló, hogy megváltoznak az alapkritériumok, az eddigi 6 000 euró STÉ helyett legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel kell rendelkeznie a támogatást igénylőnek. Kivétel ez alól a kisüzemi felhívás, ahol az eddigi 3 000 helyett 5 000 STÉ lesz az alapfeltétel. Emellett a pályázó árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon, az eddigi 50% helyett.

A várható kiírások:

 1. Mezőgazdasági üzemek fenntarthatóságának fejlesztése
 2. Mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatása
 3. Mezőgazdasági termékek értéknövelése mg-i üzemen belül (élelmiszer feldolgozás)
 4. Mezőgazdasági termékek értéknövelése mg-i üzemen kívül (élelmiszer feldolgozás)
 5. Generációs megújulás fiatal mg-i termelők induló támogatásával
 6. Generációs megújulás gazdaságátvevő támogatással
 7. Generációs megújulás, gazdasági együttműködés
 8. Generációs megújulás induló vidéki és fiatal erdőgazdálkodó vállalkozások támogatása
 9. Mezőgazdasági kisüzemek fenntarthatósági fejlesztése
 10. Mg-i üzemen belüli tevékenységek diverzifikáció támogatása
 11. Mg-i üzemen kívüli tevékenységek diverzifikáció támogatása
 12. Vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági üzemen belüli beruházás
 13. Vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági öntözési közösségek támogatása

 

Erdőtelepítések:

 1. Erdészeti szaporítóanyag-előállítás fejlesztése
 2. Az erdőgazdálkodási alaptevékenység fejlesztése
 3. Erdőgazdálkodásból származó termékek hozzáadott értékének fejlesztése
 4. A korszerű erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges digitalizációs fejlesztések
 5. Erdei termelési potenciál mobilizálása

 

Megújuló vidék szakpolitikai célt szolgáló beavatkozások:

 1. Vidéki infrastruktúra fejlesztés tanyákon
 2. Vidéki infrastrukturális fejlesztés kistelepüléseken
 3. Termelői csoportok és termelői szervezetek támogatása
 4. Vidékfejlesztési együttműködés a Rövid Ellátási Láncok fejlesztéséért
 5. Vidékfejlesztési együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztéséért
 6. Vidékfejlesztési együttműködés a térségi aktív-és ökoturisztikai fejlesztésért
 7. Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása

 

Közeledik az év vége és ahhoz, hogy a pályázatokon sikeresen tudj majd indulni, már most érdemes elkezdeni a felkészülést. A január 1 – december 31 közötti időszak jelent egy teljes üzleti évet, melynek eredményét visszamenőleg nézik a pályázatoknál, melyek most még alakíthatóak, de később már nem tehetünk mást, mint hogy megmondjuk, hogy az megfelel-e a kiírás feltételeinek, illetve a tervezett beruházási összegnek, vagy sem, de ráhatásunk már nem lesz.

A következőket vizsgáljuk:

 • mezőgazdasági és nem mezőgazdasági árbevétel aránya
 • évi üzemméret/számlával igazolt bevétel
 • vannak-e pénzügyi kockázatok
 • a bevételeket, a kiadásokat és a vállalkozás eredményét